לחברים

פריט 9.7 אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכרים